Ostatné terapie

 • Prečistenie organizmu od elektrosmogu (mobilné siete, elektrika, mikrovlny)
 • Dermatológia
 • Gynekológia
 • ORL
 • Baktérie
 • Paraziti
 • Plesne
 • Chlamýdie
 • Záťaž očkovaním
 • Cievy
 • Srdce – obehový sytém
 • Kostná dreň krv
 • Pečeň
 • Pľúca
 • Žalúdok
 • Látková výmena – odstránenie následkov narkózy
 • Neurológia
 • Rádionuklidy, ionizujúce žiarenia
 • Jedy z prostredia
 • Urológia
 • Energetická podpora
 • Časový posun – problémy
 • Odblokovanie čakier