Prednosti 
Biorezonančnej terapie:
BIOREZONANČNÁ  TERAPIA  BICOM  OPTIMA
Objednať sa môžete na tel.č.: 0948 092 200 
Bezbolestná, vrátane 
diagnostiky alergií.

Mimoriadne účinná aj tam, kde iné metódy zlyhali.

Pohodlná a príjemná.

Rýchla: 30–45 minút.

Bez akýchkoľvek 
vedľajších účinkov.

© Danka Váradyová - BIOREZON
2011-2017 
All rights reserved.
In-počasie

Počet návštevníkov stránky:
počítadlo.abz.cz

BIOREZONANCIABiorezonannčná terapia je rýchla, absolútne bezpečná a bezbolestná metóda, ktorá slúži na diagnostiku a liečbu chorôb a nemá negatívne účinky na organizmus.


Telo nie je nikdy vystavené žiadnemu druhu prúdu ani ožarovaniu. V roku 1977 v Nemecku ako nová biofyzikálna metoda – MORA-terapia, ktorá dostala názov “biorezonančná” terapia. Zakladateľom je doktor Franc Morell a ing. E. Raše. Základný princíp – fyzikálne zákony biorezonancie: Elektromagnetické kmity sú najdôležitejšími silami v prírode. Riadia výmenu látok, rast, rozloženie hormónov, pocit bolesti, stručne povedané všetky fyzikálne prejavy života. To, že elektromagnetické pole riadi biochemické procesy, sa zistilo nedávno a ešte sa celkom nedostalo do povedomia ľudskej spoločnosti.

Vlnenie u zdravého človeka má inú štruktúru ako u človeka chorého:
v osilačnom obraze chorého pacienta sa vyskytuje vlnenie cudzorodých substancií nahromadených v tele, ako je napr. amalgám, nepriaznivé baktérie, vírusy, alergény, pliesne a podobne, ktoré narušujú normálny oscilačný obraz.

Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú špecifické vlnenia. Medzi jednotlivými osciláciami existujú vzájomné vzťahy a vplyvy a spolu tvoria oscilačné spektrum pacienta alebo aj individuálny oscilačný obraz.

Pred  terapiou je  potrebné  si zložiť zlaté prstene a náramky a vypiť dostatočné množstvo vody.

Neodporúčame pred terapiou konzumovať alkoholické nápoje, v opačnom prípade nebude terapia aplikovaná.


Videá o biorezonancii (klik na šípky):

- Dr. Pekárek o biorezonancii ako o rýchlom spôsobe ako prestať fajčiť >>>

- Léčba úrazu pomocí biorezonance Bicom >>>

- Biorezonancia >>>

Princíp biorezonančnej terapie: