Odstránenie alergie

Odstránenie alergie prístrojom Bicom OPTIMA je bezbolestná a hlavne  bez medikamentov a na rozdiel od klasickej medicíny, nedochádza k potláčaniu príznakov, ale k ich odstráneniu.

Vďaka špičkovým počítačovým programom vie Bicom odhaliť rušiace elektromagnetické oscilácie, upraviť ich ako harmonické a posilnené vrátiť späť do organizmu.

Pri liečbe vychádzame z poznania, že alergia je len dôsledkom dizharmónie ktorá za určitých okolností v tele nastala.  Biorezonančná terapia sa bude zaoberať príčinou vašej choroby a na základe overených postupov ju odstráni.

Možné diagnózy:

Potravinové alergény

Peľové alergény

Zvieracie alergény

Uštipnutia hmyzom

Napadnutie vírusmi, baktériami, pliesňami a inými parazitmi

Ostatné –  alergia na prach, chlad, teplo, slnko…

Pokiaľ  poznáte príčinu svojej alergie a jej zdroj, možte ju priniesť na terapiu /napr. domáci prach/.

Na absolvovanie terapie sú potrebné  2 – 4 sedenia, ale úspešnosť terapie sa mnohokrát prejaví už po prvej terapii.

Diagnostika na prítomnosť alegénu je BEZBOLESTNÁ – čo určite uvítajú hlavne deti a prebieha v príjemnom prostredí len v prítomnosti terapeuta.

Vyšetrenie je vhodné pre všetky vekové kategorie od 3 rokov – v podstate zjednodušene povedané  „keď dokážu obsedieť” :-)

Menšie detičky sedia pri terapii jednému z rodičov na kolenách, je vítané ak sa s dieťaťom prelieči aj mamina.

Po diagnostikovaní alergie nasleduje ihneď terapia na odstránenie alergénu a po absolvovaní terapie aj okamžitá kontrola či k došlo k jeho odstráneniu.

Je veľmi dôležité uviesť, že odstránenie alergénu je dlhodobé – na  10 – 30 rokov až doživotne. Nie je vylúčené že organizmus zareaguje na ďalšie alergény, málokedy však na ten, na ktorý už bol preliečený.

Z hľadiska prevencie, môže klient na základe vlastného rozhodnutia  terapiu v intervale 1 – 2 krát do roka zopakovať.

PEĽOVÝ KALENDÁR K NAHLIADNUTIU: