Zamedzenie chuti na sladké

Ja osobne poznám len dvoch ľudí ktorí nemajú radi sladkosti. Všetci ostatní sa im snažia odolávať alebo vyhýbať.

V každom prípade je príjem kalórií zo zákuskov a čokolád podstatným faktorom ovplyvňujúcim našu váhu.

Terapia na odblokovanie chuti na sladké trvá približne 30 minút a je založená na snímaní vzorky cukru, resp. čokolády, z  ktorej sa cez výstupné elektródy a podložku prenáša do tela zrkadlový obraz.

Aj pri tejto terapii je možné nahrávať terapeutický program na čip, ktorý predlžuje účinky terapie.